PRODUKCJA

Wszystkie palety wykonujemy w całości z surowca drzewnego zakupionego na miejscu (pozyskanego zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, według norm FSC), przetartego i wysuszonego w naszym zakładzie.

Miesięcznie produkujemy około 1500 m3 gotowych wyrobów, co przekłada się na niecałe 50.000 sztuk palet różnego rodzaju. Dzięki pełnej kontroli nad całością procesu produkcyjnego, możemy zapewnić najwyższą jakość wykonania.

Pięć komór suszarniczych o łącznej kubaturze 1300 m3 tworzy potencjał wystarczający do właściwej obróbki termicznej wszystkich produkowanych przez nas palet, zgodnie z normą ISPM-15 oraz odpowiednio do wymagań naszych odbiorców, dotyczących końcowej wilgotności.

Poza paletami standardowymi wykonujemy również zamówienia indywidualne, zgodnie z dostarczoną specyfikacją wyrobu lub według specyfikacji opracowanej przez nasz zespół, po rozpoznaniu potrzeb klienta.