Działalność  społeczna

                  Zarząd firmy, oprócz działalności komercyjnej, zajmuje się organizacją wydarzeń artystycznych i akcji społecznych.
W ramach wieloletniego cyklu koncertów pod hasłem „Bałaganu Artystycznego” wystąpiło dziesiątki muzyków zarówno bardzo uznanych, jak i artystów offowych i awangardowych.
                Współorganizowaliśmy i sponsorowaliśmy również cztery multimedialne festiwale pod nazwą MISIETUPODOBA, które odbywały się w Tucznie w okresie letnim i łączyły muzykę, sztuki plastyczne, działania teatralne i akcje malowania murali z warsztatami plastycznymi dla dzieci.
                Zgodnie ze słuszną maksymą „Nie samym chlebem żyjemy”, staramy się promować interesujących artystów i podnosić jakość życia w miejscu, gdzie mieszkamy i prowadzimy działalność gospodarczą.
Informacje o bieżących wydarzeniach znajdują się na stronie www.balagan.art.pl